Being Salt and Light in Zurich

New Location for Christmas Service on 25.12.2017

Christmas service on 25th December, 2017 will be held on the following address

Schweighofstrasse 294
8055 Zurich

We request everyone to participate in the fellowship dinner after the Service

கிறிஸ்துமஸ் ஆராதனை – டிசம்பர் மாதம் 25 ஆம் தேதி – ஆராதனை கீழ்கண்ட முகவரியில் நடைபெறும்

Schweighofstrasse 294
8055 Zurich

ஆராதனை முடிந்த பின் அனைவரும் ஐக்கிய விருந்தில் கலந்து கொள்ளுமாறு அன்புடன் வேண்டிக்கொள்கிறோம்